วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้พืชได้รับอย่างเพียงพอ พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผลสูงขึ้น
โดยทั่วไปปุ๋ยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ธาตุอาหารพืชมีอะไรบ้าง
          ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารของพืชมี 16 ธาตุ พืชได้รับจากน้ำ และอากาศโดยตรง 3 ธาตุ คือ
                    - ออกซิเจน (O)
                    - ไฮโดรเจน (H)
                    - คาร์บอน (C)

พืชได้รับจากดิน 13 ธาตุ คือ
                    - ธาตุอาหารหลักมี 3 ธาตุ (N) (P) (K)
                    - ธาตุอาหารรองมี 3 ธาตุ (Ca) (Mg) (S)
                    - ธาตุอาหารเสริมมี 7 ธาตุ (Fe) (Mu) (Ca) (Zn) (Mo) (B) (Ci)

ปุ๋ยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
          ปุ๋ยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
                    1. ปุ๋ยอินทรีย์
                    2. ปุ๋ยเคมี
                    3. ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ละลายช้า ตรา ดีดี
                    (หมายเหตุ อดีตมี 2 ประเภท)

ปุ๋ยอินทรีย์ คืออะไร
          ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ได้แก่
                    - ปุ๋ยคอก
                    - ปุ๋ยหมัก
                    - ปุ๋ยพืชสด
                    - ปุ๋ยชีวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น